”Samarbeid gir styrke”. Evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet.

Rapporten omhandler evaluering av ”Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur”, i regi av Østlandssamarbeidet. Østlandssamarbeidet, som er en frivillig nettverksorganisasjon bestående av de åtte fylkeskommunene på Østlandet, har gjennom planprosjektet hatt som mål å utvikle felles mål og strategier for samferdsels- og infrastrukturutbygging. I evalueringen har vi fokus på resultater og prosesser i prosjektet. Gjennom… Les mer »