Rapporten omhandler evaluering av ”Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur”, i regi av Østlandssamarbeidet. Østlandssamarbeidet, som er en frivillig nettverksorganisasjon bestående av de åtte fylkeskommunene på Østlandet, har gjennom planprosjektet hatt som mål å utvikle felles mål og strategier for samferdsels- og infrastrukturutbygging. I evalueringen har vi fokus på resultater og prosesser i prosjektet. Gjennom intervjuer med deltakende aktører har fått belyst deres oppfatninger om og erfaringer med samarbeidet og de resultater de mener er oppnådd. Viktige spørsmål har vært hvordan samarbeidet har foregått, mellom politikere og administrasjon og mellom Østlandssamarbeidet og de enkelte fylkeskommuner. Evalueringen viser at de deltakende aktører mener å ha utviklet sin samarbeidsevne, og at det har vært viktig med brede prosesser som har inkludert mange, hvor det har vært samspill tverrsektorielt og mellom politikere, administrasjon og eksterne fagmiljøer. Felles planprosjekt har styrket Østlandssamarbeidet som nettverk.

Bestill rapport

”Samarbeid gir styrke”. Evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet. | (rapportnr. 200111)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X