Oscarsborg festning. En situasjonsanalyse.

I rapporten beskrives Oscarsborg festnings korte historie som åpent tilgjengelig for allmenn ferdsel. Det første året uten adgangsrestriksjoner var i 2003, og fra 2004 fantes det også tilrettelagte tilbud for besøkende. Organisasjonshistorien har vært turbulent, selv på den korte tida, og man sliter nå med å ivareta nødvendige fellesoppgaver og vertskaps¬funk¬sjo¬ner på øya. Forholdet mellom… Les mer »