Oscarsborg festning. En situasjonsanalyse.

I rapporten beskrives Oscarsborg festnings korte historie som åpent tilgjengelig for allmenn ferdsel. Det første året uten adgangsrestriksjoner var i 2003, og fra 2004 fantes det også tilrettelagte tilbud for...