Kultur som reiselivsprodukt

Forskningsprosjektet problematiserer den brede bruken av begrepet «kultur» i reiselivssammenheng, og går inn på det mangfold av kulturattraksjoner som tilbys turister og hvordan de forstås og oppleves. Mønstre i bruken av kulturattraksjoner og -tilbud i feriesituasjonen står i fokus for analysen. Rapporten belyser hvorvidt ulike typer av kulturtilbud tiltrekker ulike sosiale/kulturelle segmenter blant turistene, hvordan… Les mer »

Villreinen og villreinfjellet som kilde til verdiskaping og samfunnsutvikling

Rapporten fokuserer på villreinen og villreinfjellet som kilde til økonomisk verdiskaping og samfunnsutvikling. Indikatorer på kommunenivå viser ingen forskjell i samfunnsutvikling i kommuner med eller uten villrein. Verdiskapingen er hovedsaklig knyttet til høsting via jakt og salg av jaktkort, og det er her det meste av satsingen har skjedd. Det er en relativt lite omfattende… Les mer »

Forskningsstudio i innlandet om interaktive spill og opplevelser

Dette er rapporten fra et forprosjekt med opprinnelig tittel ”Utvikling av en innholdsindustri”. Hovedformålet med forprosjektet har vært å beskrive hvordan man med utgangspunkt i spillutvikling, spesielt knyttet til digitale medier, kan etablere og gjennomføre utdanning, FOU og- inkubatorvirksomhet. Interactive Institute har utviklet et konsept kalt ”FOU”-studio som er den fysiske arenaen for forskning og… Les mer »