Kultur som reiselivsprodukt

Forskningsprosjektet problematiserer den brede bruken av begrepet "kultur" i reiselivssammenheng, og går inn på det mangfold av kulturattraksjoner som tilbys turister og hvordan de forstås og oppleves. Mønstre i bruken...