Mellom brukerstyring og medbestemmelse – Å jobbe som personlig assistent

Brukerstyrt personlig assistanse ble hjemlet i Lov om sosiale tjenester fra 1. Mai 2000, etter at ordningen hadde vært prøvd ut som forsøk siden 1994. Målsettingene med ordningen er å sikre funksjonshemmede likestilling og full deltakelse i samfunnet, og kjernen er brukerstyring og selvbestemmelse. Norske og internasjonale studier viser at ordningen er svært vellykke, sett… Les mer »

Selvstyrt og velstyrt? Brukernes erfaringer med brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse ble hjemlet i Lov om sosiale tjenester fra 1. mai 2000, etter at ordningen hadde vært prøvd ut som forsøk siden 1994. Målsettingene med ordningen er å sikre funksjonshemmede likestilling og full deltakelse i samfunnet, og kjernen er brukerstyring og selvbestemmelse. Hensikten med denne undersøkelsen er å få kunnskap om brukernes erfaringer… Les mer »