Kartlegging av kulturnæringene på Nordmøre – sysselsetting og bedrifter

Notatet omfatter en kartlegging av sysselsatte og bedrifter i kultur-næringene i de 13 kommunene på Nordmøre. Analysen er utført med basis i avgrensningen av kulturnæringene slik det er gjort i ØF-rapport nr. 10/2004 og 05/2005. Dette er blant annet gjort for å kunne sam-menligne tallene for Nordmøre med Norge. Analysen viser at det var 477… Les mer »