Notatet omfatter en kartlegging av sysselsatte og bedrifter i kultur-næringene i de 13 kommunene på Nordmøre. Analysen er utført med basis i avgrensningen av kulturnæringene slik det er gjort i ØF-rapport nr. 10/2004 og 05/2005. Dette er blant annet gjort for å kunne sam-menligne tallene for Nordmøre med Norge. Analysen viser at det var 477 sysselsatte personer og 192 bedrifter i kulturnæringene på Nord-møre. Det er særlig Kristiansund som har et relativ høyt antall og andel sysselsatte og bedrifter innen kulturnæringene. Nordmøre samlet sett har en lavere andel sysselsatte og bedrifter innen kulturnæringene enn gjennomsnittet for Norge.

Bestill rapport

Kartlegging av kulturnæringene på Nordmøre – sysselsetting og bedrifter | (rapportnr. 200510)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X