”En må ha tid til å lære!” Evaluering av nett-basert studium for trygdestudenter.

Rapporten omhandler evaluering av den ”nett-baserte” utgaven av studiemodulen Medisin og samfunn, innen Kombinerte trygdestudier, som er gitt ved høgskolen i Lillehammer, i samarbeid med høgskolene i Agder, Volda og Bodø. Høsten 2001 ble studiemodulen Medisin og samfunn prøvd ut som et nettbasert studium. Hovedspørsmålene i evalueringen er hvor godt egnet et nettbasert studieopplegg er… Les mer »

Fra perm til skjerm.

Rapporten omhandler evaluering av forsøksarbeid med grunnopplæringsmoduler på nett i Trygdeetaten. For første gang har Rikstrygdeverket testet ut ulike former for nett-baserte studier i internopplæringen. I forsøksprosjektet ble det lagt vekt på å teste ut ulike teknologiske, pedagogiske og organisatoriske løsninger. Erfaringene fra prosjektet viser at deltakerne oppfattet det som positivt å gjennomføre internopplæring på… Les mer »