Musikk i Oppland. Evaluering av to av virksomhetsområdene

Rapporten omhandler to av virksomhetsområdene i Oppland fylkeskommunes musikkformidlingsprosjekt Musikk i Oppland, nemlig Musikk til barn i førskolealder og Musikertjenesten. Både de informantene som representerer barnehagene og de ansvarlige i kommunene er godt fornøyde med tilbudet Musikk for barn i førskolealder, organiseringen av det og gjennomføringen av konsertene. Musikertjenesten representerer et tilbud som både av… Les mer »