Rapporten omhandler to av virksomhetsområdene i Oppland fylkeskommunes musikkformidlingsprosjekt Musikk i Oppland, nemlig Musikk til barn i førskolealder og Musikertjenesten. Både de informantene som representerer barnehagene og de ansvarlige i kommunene er godt fornøyde med tilbudet Musikk for barn i førskolealder, organiseringen av det og gjennomføringen av konsertene. Musikertjenesten representerer et tilbud som både av musikerne, deres arbeidsgivere og brukerne vurderes som viktig å opprettholde. Det er imidlertid en del misnøye med sider ved den interne organiseringen og administreringen av ordningen, som kan føres tilbake dels til utilfredsstilte forventninger til ordningen, dels til uklarheter og mangelfull kommunikasjon om ulike aktørers roller og ansvar

Bestill rapport

Musikk i Oppland. Evaluering av to av virksomhetsområdene | (rapportnr. 199713)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X