Endringer i arbeidsgiveravgiften. Beregninger for Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

I rapporten gis det først en omtale av geografisk differensiert arbeidsgiveravgift som virkemiddel, og hvorfor ordningen nå må avvikles. Deretter er det en kort drøfting av effekten av differensiert arbeidsgiveravgift. I kapittel 4 presenteres fylkesvise tabeller for samlet avgiftsreduksjon i hver kommune i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, deretter tabeller for avgiftsreduksjon fordelt på… Les mer »