I rapporten gis det først en omtale av geografisk differensiert arbeidsgiveravgift som virkemiddel, og hvorfor ordningen nå må avvikles. Deretter er det en kort drøfting av effekten av differensiert arbeidsgiveravgift. I kapittel 4 presenteres fylkesvise tabeller for samlet avgiftsreduksjon i hver kommune i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, deretter tabeller for avgiftsreduksjon fordelt på regioner og næringer.

Bestill rapport

Endringer i arbeidsgiveravgiften. Beregninger for Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag | (rapportnr. 200308)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X