Kultursatsing – prosessen for profitt? Evaluering av kulturprosjektene i PTD-videreføringsfasen.

Etter avslutningen av PRD-programmet har noen utvalgte prosjekter vært videreført i en toårsperiode (1993-94). Rapporten omhandler kulturstrategiene i PTD-sammenhengen og drøfter noen prinsipielle sider ved disse strategiene. De prinsipielle drøftingene knyttes også nært opp til de erfaringer som er gjort i de fire kulturprosjektene som har vært med i denne fasen, nemlig prosjektene i Risør,… Les mer »