Etter avslutningen av PRD-programmet har noen utvalgte prosjekter vært videreført i en toårsperiode (1993-94). Rapporten omhandler kulturstrategiene i PTD-sammenhengen og drøfter noen prinsipielle sider ved disse strategiene. De prinsipielle drøftingene knyttes også nært opp til de erfaringer som er gjort i de fire kulturprosjektene som har vært med i denne fasen, nemlig prosjektene i Risør, Høylandet, Melbu og Notodden. Mobiliseringsproblematikk og spørsmålet om prosjektenes lokale forankring står særlig i fokus for de prinsipielle drøftingene. Det kan vises til en del konkrete næringsmessige resultater i flere av prosjektene og det ligger potensialer for flere. En viktig erfaring er imidlertid at kultursatsinger i begrenset grad gir direkte næringsmessige effekter, men at de ofte bidrar til samfunnsmessige prosesser som i sin tur også kan nedfelle seg i næringsmessig utvikling. Slike samfunnsmessige prosesser er trege i den forstand at det tar lang tid før evt. næringseffekter kommer til syne og kan dokumenteres. Kultursatsinger er dessuten sjelden det eneste bidraget til slike prosesser, og det er prinsipielt nesten umulig å skille mellom ulike faktorers betydning. Klare resultater som kunne legitimere offentlig virkemiddelbruk til kultursatsinger lar seg derfor vanskelig dokumentere selv etter 7-8 år med PTD-satsing på kulturprosjekter.

Bestill rapport

Kultursatsing – prosessen for profitt? Evaluering av kulturprosjektene i PTD-videreføringsfasen. | (rapportnr. 199502)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X