Turisme i marginale områder i Alpene – hva kan vi lære? Problemstillinger, avgre

Dette arbeidsnotatet er det første ledd i dokumentasjonen fra prosjektet: Turisme i marginale områder i Alpene – hva kan vi lære? Formålet med prosjektet er å overføre kunnskaper og erfaringer fra reiselivet i Mellom-Europa, for å bidra til en bedre forståelse av hvordan reiselivet i marginale områder i Norge kan utvikles. I notatet vil vi… Les mer »