Fritt valg! Tredje underveisnotat fra følgeevalueringen av 10-årssatsningen for likestilling på Sørlandet.

I det tredje underveisnotatet fra følgeevalueringen av «Fritt valg – 10 årssatsingen for likestilling på Sørlandet» er fokuset på prosjektenes vei mot resultater og implementering i egen organisasjon. I de to foregående fasene har vi hatt fokus på forventninger og intensjoner (fase 1) og tiltak og metoder (fase 2). Sluttrapporten som kommer våren 2012, vil… Les mer »