I det tredje underveisnotatet fra følgeevalueringen av «Fritt valg – 10 årssatsingen for likestilling på Sørlandet» er fokuset på prosjektenes vei mot resultater og implementering i egen organisasjon. I de to foregående fasene har vi hatt fokus på forventninger og intensjoner (fase 1) og tiltak og metoder (fase 2). Sluttrapporten som kommer våren 2012, vil omhandle effekter og resultater. Dette notatet bygger på refleksjonsnotater og veiledning med seks av delprosjektene, samt dypdykk i Kristiansand kommune og Aust-Agder fylkeskommune. I notatet gjøres det rede for mål, måleindikatorer og utfordringer videre, samt en vurdering av statusen til hvert av delprosjektene.

Bestill rapport

Fritt valg! Tredje underveisnotat fra følgeevalueringen av 10-årssatsningen for likestilling på Sørlandet. | (rapportnr. 201120)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X