Elvebeskatning av laksefisket, sammenheng mellom regulering, beskatning og verdiskapning av fisket: Dokumentasjon av informasjonsinnhenting.

Situasjonen for laksebestandene er mange steder vanskeligere enn før. Det aktualiserer endringer i forvaltningen av fisket, som på ulike måter kan ha vidtrekkende konsekvenser for en rekke aktører. I samarbeid med Norsk institutt for naturforskning, (NINA), gjennomfører Østlandsforskning (ØF) på denne bakgrunnen forskningsprosjektet, ”Elvebeskatning av laksefisket, sammenheng mellom regulering, beskatning og verdiskapning av fisket”. Formålet… Les mer »