Introduksjonsprogrammet ved Nordre Land læringssenter. En studie av ansatte og samarbeidspartneres erfaringer

Rapporten presenterer resultater fra en intervjustudie blant ansatte ved og samarbeidspartnere til Nordre Land læringssenter. Undersøkelsen er en del av prosjektet «Hva fremmer og hemmer kvalifiseringsarbeidet ved Nordre Land læringssenter». Rapporten er konsentrert om to forhold: For det første gis det en gjennomgang av tiltakene i Introduksjonsprogrammet og erfaringene informantene har med disse tiltakene. For… Les mer »