Mulighetens kunst – kultur som stedsutvikling

Notatet tar for seg rundkjøringsprosjektet Kunst omkring i ring i Hokksund. Prosjektet illustrerer spenninger og samarbeid i forholdet mellom næringsliv og kunstnere, offentlig og privat innsats samt kunst og kultur som stedsutvikling.