Notatet tar for seg rundkjøringsprosjektet Kunst omkring i ring i Hokksund. Prosjektet illustrerer spenninger og samarbeid i forholdet mellom næringsliv og kunstnere, offentlig og privat innsats samt kunst og kultur som stedsutvikling.

Bestill rapport

Mulighetens kunst – kultur som stedsutvikling | (rapportnr. 201607)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 90,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X