Telma Kongsvinger – Samfunnsnytte og kostnader

Denne rapporten undersøker samfunnsøkonomiske virkninger av telemedisinprosjektet Telma i Kongsvinger kommune. Telma Kongsvinger er et pilotprosjekt der om lag 20 pasienter deltar. Virkningene som belyses i rapporten er delt inn i tre områder: innbyggerperspektiv, da primært pasientene, helse- og omsorgstjenester i Kongsvinger kommune og spesialisthelsetjenesten.

Utdanningsbehov i Kongsvingerregionen

Avdekking av utdanningsbehov på høgskolenivå med utgangspunkt i videregående skule, bedrifter, utdanningsintitusjoner og arbeidsmarknad. Tendens: Særleg utdanningstilbod innanfor undervisning, helse- og sosialfag kan bygge bru over gapet mellom tilbod og etterspurnad på arbeidsmarkanden i regionen.