Avdekking av utdanningsbehov på høgskolenivå med utgangspunkt i videregående skule, bedrifter, utdanningsintitusjoner og arbeidsmarknad. Tendens: Særleg utdanningstilbod innanfor undervisning, helse- og sosialfag kan bygge bru over gapet mellom tilbod og etterspurnad på arbeidsmarkanden i regionen.

Bestill rapport

Utdanningsbehov i Kongsvingerregionen | (rapportnr. 199329)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 40,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X