Ansettelser i kommunene – politikk eller administrasjon?

Prosjektet sammenligner rekrutteringspolitikken i kommuner der vedtak om ansettelser fattes i politiske organ med kommuner der ansettelser er delegert til administrasjonen. Prosjektet tar for seg: 1) Hvordan organiseres rekrutteringsprosessen? 2) Hvilke rekrutteringskriterier blir det lagt vekt på? 3) Hvem har innflytelse på rekrutteringen?