Kulturhåndverkere – en kartlegging basert på SSBs sysselsettingsstatistikk

Ut fra SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk var det i 4. kvartal 2007 19 242 kulturhåndverkere i Norge, derav 2 844 (14,8 prosent) kvinner. Snekkere er den største gruppen med vel 13 000 sysselsatte, det utgjør 68 prosent av det samlede antall kulturhåndverkere. Andre store yrkesgruppert er grafikere (2 675), fotografer (808), steinhoggere (618), gullsmeder (470) og… Les mer »