Samordning av tiltak på lokalplanet for utsatte barne- og ungdomsgrupper

Prosjektet søkte å få igang tiltak og bedre rutiner på tvers av etatsgrensene i en mellomstor bykommune. Modell for prosjektet var de danske såkalte SSP-prosjektene. Rapporten skildrer tiltak og rutiner som ble søkt iverksatt. Den drøfter forholdsvis inngående hvilke mekanismer som motvirker somordning og hva som gjøres for å overkomme disse