Det nye inntektssystemet – virkninger for fylkeskommunene

Overgangsordningen i det nye inntektssystemet reduserer systemets økonomike omfordelinger. Buskerud, Hedmark og Oppland fylkeskommuner ligger stort sett lavere enn landsgjennomsnittet for servicenivået på de viktigste fylkeskommunale sektorene. Overgangsordningen vil neppe bli avviklet raskt. Kriteriesettet i inntektssystemet har svakheter. Inntektssystemet fører ikke til grunnleggende endringer i det fylkeskommunale selvstyret.