Ferskvannsfiske på statsgrunn i Nord-Norge. En brukerundersøkelse.

Resultatene fra denne undersøkelsen bygger på et spørreskjema som ble postdistribuert til norske fritidsfiskere høsten 1998 (n= 491). Fiskerne i undersøkelsen oppgir å være godt fornøyd med det fisketilbud som tilbys for innlandsfiske på statsgrunn i Nord-Norge. Fiskere som har slutta å fiske i disse områdene viste seg å være like fornøyde med Statskogs tilbud… Les mer »