Resultatene fra denne undersøkelsen bygger på et spørreskjema som ble postdistribuert til norske fritidsfiskere høsten 1998 (n= 491). Fiskerne i undersøkelsen oppgir å være godt fornøyd med det fisketilbud som tilbys for innlandsfiske på statsgrunn i Nord-Norge. Fiskere som har slutta å fiske i disse områdene viste seg å være like fornøyde med Statskogs tilbud som de har fortsatt å fiske. Lite informasjon og overbeskatning av fiskevann ble nevnt som de største problemene fiskerne forbandt med fritidsfiske i Nord-Norge. Av forvaltningsmessige tiltak foreslår rapporten at innsatsen rettes mot tre ulike typer, nemlig informasjon, tilrettelegging og fiskeribiologiske tiltak. Det legges her vekt på at nåværende og potensielle brukere av Statskogs forvaltningsområder ikke utgjør noen ensartet gruppe, og at eventuelle tiltak for å øke interessen for å fiske på statsgrunn i Nord-Norge derfor bør omfatte flere ulike strategier.

Bestill rapport

Ferskvannsfiske på statsgrunn i Nord-Norge. En brukerundersøkelse. | (rapportnr. 199901)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 250,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X