Arbeidsmarkedstiltakene – for hvem og med hvilken funksjon?

Rapporten bygger på en intervjuundersøkelse av personer på arbeidsmarkedstiltak i Akershus, Hedmark og Hordaland. Tiltakene: AMO-kurs, praksisplasser og Arbeid for trygd blir evaluert i forhold til hvem som rekrutteres på tiltak av totalgruppen arbeidssøkere uten ordinært arbeid, og hvilken funksjon tiltakene har for deltakerne.