Rapporten bygger på en intervjuundersøkelse av personer på arbeidsmarkedstiltak i Akershus, Hedmark og Hordaland. Tiltakene: AMO-kurs, praksisplasser og Arbeid for trygd blir evaluert i forhold til hvem som rekrutteres på tiltak av totalgruppen arbeidssøkere uten ordinært arbeid, og hvilken funksjon tiltakene har for deltakerne.

Bestill rapport

Arbeidsmarkedstiltakene – for hvem og med hvilken funksjon? | (rapportnr. 199111)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 55,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X