Evaluering av HeB ESS – Etablerer- og småbedriftsservice

Foreliggende rapport er en evaluering av HeB ESS – Etablerer og SmåbedriftsService, som Østlandsforskning har utført på oppdrag av Hedmark Fylkeskommune og SND Hedmark. Oppdragsgiverne vil i sammenheng med evalueringen vurdere om ordningen skal videreføres, evt. i hvilken form. HeBESS er en gratis rådgivningstjeneste rettet mot etablerere og småbedrifter. Tilbudet om bistand fra HeBESS omfatter… Les mer »