Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet

Dette notatet analyserer effekter av et fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet. Notatet peker på at et slikt bortfall kan ha store konsekvenser for myndighetenes mål om 4 TWh nye fornybare energikilder innen 2010. Den kortsiktige effekten er at dette hemmer overgangen fra elektrisitet og olje til fornybar energi i eksisterende infrastruktur. På lang sikt… Les mer »