Dette notatet analyserer effekter av et fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet. Notatet peker på at et slikt bortfall kan ha store konsekvenser for myndighetenes mål om 4 TWh nye fornybare energikilder innen 2010. Den kortsiktige effekten er at dette hemmer overgangen fra elektrisitet og olje til fornybar energi i eksisterende infrastruktur. På lang sikt er dette imidlertid uheldig siden det fører til færre incentiver til investeringer i distribuert varmesystemer. Dersom det gis fritak både for el-avgift og grunnavgift på mineralolje vil dette gi en samlet kostnad for Staten på 2-2,5 mrd kroner.

Bestill rapport

Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet | (rapportnr. 200310)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 30,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X