Forskeropplæring ved høgskolene i Hedmark og Oppland og Østlandsforskning

Et arbeidsutvalg nedsatt av høgskolene i Lillehammer, Gjøvik og Hedmark og Østlandsforskning foreslår flere tiltak for å styrke forskeropplæringen. Tiltakene omfatter blant annet styrking av formell kompetanse i form av dr.grader (informasjon, kurs/seminar, stipend, registrere ressurspersoner og kandidater og tilrettelegging av arbeidsforhold for forskerutdanning) og generell kompetansehevning i form av konferansedeltagelse og publisering, faglig årlig… Les mer »