Et arbeidsutvalg nedsatt av høgskolene i Lillehammer, Gjøvik og Hedmark og Østlandsforskning foreslår flere tiltak for å styrke forskeropplæringen. Tiltakene omfatter blant annet styrking av formell kompetanse i form av dr.grader (informasjon, kurs/seminar, stipend, registrere ressurspersoner og kandidater og tilrettelegging av arbeidsforhold for forskerutdanning) og generell kompetansehevning i form av konferansedeltagelse og publisering, faglig årlig rapportering, utvikle rapportserier og etablering av forskningskoordinator. Tiltakene vil samlet sett øke den formelle kompetansen ved institusjonene, øke og styrke forskningsaktiviteten og stimulere til faglig samarbeid og utvikling. Totalt sett vil tiltakene bidra til å møte de økende krav til synliggjøring av forskningsinnsatsen

Bestill rapport

Forskeropplæring ved høgskolene i Hedmark og Oppland og Østlandsforskning | (rapportnr. 199521 intern)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  X