Desentralisert lærerutdanning ved Høgskolen i hedmark – En evaluering underveis

Dette er en evaluering av desentraliserte studietilbud innen allmennlærerutdanning i regi av Høgskolen i Hedmark (HH). Tilbudene gis på Otta og Leira, og er inne i sitt tredje studieår. Studiene er ordinære lærerutdanningsstudier, men med utstrakt bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), inkludert videokonferanser. I evalueringen beskriver vi de involverte lærernes og studentenes synspunkter og… Les mer »