Tjenesteytende næringer – i distriktene eller bare i sentrum?

Denne rapporten er en del av arbeidet med evalueringen av Privat tjenesteyting i distriktene. Det er satt i gang arbeid med evaluering av både de regionale forsøkene, samt PTD som helhet. Evalueringen gjennomføres av samarbeidende forskningsmiljøer: FORUT, NIBR, Nordlandsforskning, Vestlandsforskning og Østlandsforskning.