Denne rapporten er en del av arbeidet med evalueringen av Privat tjenesteyting i distriktene. Det er satt i gang arbeid med evaluering av både de regionale forsøkene, samt PTD som helhet. Evalueringen gjennomføres av samarbeidende forskningsmiljøer: FORUT, NIBR, Nordlandsforskning, Vestlandsforskning og Østlandsforskning.

Bestill rapport

Tjenesteytende næringer – i distriktene eller bare i sentrum? | (rapportnr. 199019)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 145,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X