Vår tids Legdefolk? Bustadsløyse i mindre kommunar.

Bustadløyse i mindre kommunar er eit lite synleg problem, men med sosialkontoret som inngangsport, gir denne rapporten innblikk i eit problemområde som for dei fleste er skjult, og som utfordrar sjølvbiletet til dagens velferdskommunar. Rapporten presenterer den første studien av bustadløyse utanom storbyar i vårt land. Fokus i rapporten er ikkje på omfanget av problemet,… Les mer »