Evaluering av Hedmark Teater

I likhet med andre av de nye prosjektteatrene og teaterverkstedene som ble etablert på 1980-tallet, bygde også Hedmark Teater på en ideologisk grunntanke om kulturelt demokrati og lokal forankring, som innebar at den kunstneriske produksjonen skulle bygge på det lokale kulturgrunnlaget og at lokale amatørskuespillere skulle trekkes direkte inn i virksomheten. Nært samarbeid mellom amatørteaterlivet… Les mer »