Denne uke presenterte Østlandsforskning og Likestillingssenteret en fersk undersøkelse om levekår for LHBT-personer i Agder. Studien er gjennomført på oppdrag fra Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommune og Arendal og Kristiansand kommune. Rapporten gir anbefalinger til tiltak for å bedre skeives levekår innen psykisk helse, diskriminering og holdnings- og kompetanseheving.

Kortversjon med anbefalinger finner du her (PDF)

1325 personer i Agder-fylkene har valgt og svare på undersøkelsen,  685 svar er brukt i analysen, og det er gjort 14 dybdeintervjuer.

Les NRKs artikkel om rapporten her.

Psykisk helse

Hovedfunnene viser at mange respondenter sliter med fysiske og psykiske plager og har redusert arbeidsevne. Det anbefales blant annet å skape flere møteplasser og sosiale arenaer for skeive og et bedre helsetilbud.

Se NRKS tv-innslag om temaet her.

Diskriminering

Selv om mange skeive oppgir i spørreundersøkelsen at de ikke har vært utsatt for diskriminering, kommer det fram i intervjuene at informantene har en tendens til å tone ned hendelser som kan defineres som diskriminering. Forskerne anbefaler blant annet at det settes i gang kontinuerlig holdningsarbeid som skaper forståelse for mangfold.

Les reportasjen i Fædrelandsvennen her (PDF)

Kompetanse

Mange skeive opplever dårlig kompetanse om LHBT i helsevesenet og i det offentlige. Dette kan påvirke deres helsetilbud og føre til negative holdninger og ubevisst diskriminering. Det anbefales derfor en kompetanseheving for ansatte i skole, barnehage, barnevern, helse, omsorg, samt tillitsvalgte og arbeidsgivere. Aktiv bruk av kompetanseheving i kommunale planprosesser, handlingsplaner og strategier kan også være nyttig.

Les kulturredaktørens kommentar i Fædrelandsvennen her

Funnene skal bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for framtidige tiltak og beslutninger på likestillingsfeltet i regionen.

Vi har alle et sosialt ansvar for å møte menneskene rundt oss med respekt, skriver Kristiansands ordfører i denne kronikken. (PDF)