Er du mellom 18 og 34 år og har du tilknytting til Innlandet? Hvordan vil du at Innlandssamfunnet ser ut om 10 år? Hva er viktig for deg der du bor?

Disse spørsmålene står sentralt i den første digitale workshopen ‘100 unge stemmer’. Workshopen er del av prosjektet De unges perspektivmelding, der unge voksne kan si sin mening om hvordan fylket skal utvikles.

Resultatene blir brukt til å påvirke politikere og beslutningstakere som tar avgjørelsene som påvirker fremtiden.

Workshopen finner sted digital onsdag 3. mai mellom kl. 18.00 og 20.00.

Så hvem kan delta? Alle mellom 18 og 34 år som bor i Innlandet, har bodd i Innlandet, studerer i Innlandet, kan tenke seg å flytte til Innlandet- eller har en annen mening eller tilknytning til Innlandet. Alle som deltar på den digitale workshopen får et gavekort på kino.

Påmelding (før 27. april): https://forms.office.com/e/e5vu3edVfT

Du får tilsendt en påloggingslenke!

bilde med tekst: hva er viktig for deg der du bor?

Et samarbeidsprosjekt

De unge perspektivmelding er et samarbeid mellom Agenda Innlandet (SpareBank 1 Østlandet, Innlandet fylkeskommune, LO, NHO), Høgskolen i Innlandet, NTNU Gjøvik og Sparebankstiftelsen Hedmark.

Den har som formål å involvere unge voksne i samfunnsutviklingsdebatten og få økt kunnskap om hva som har betydning for unge voksne med tilknytning til Innlandet når det gjelder valg av bosted, utdanning, jobb, fritid og livsstil.

Hele invitasjonen kan du laste ned her (PDF)