Månedsarkiv august 2015

Regionale planer for villrein evaluert

Østlandsforskning har ledet evalueringen av Regionale planer for bruk og vern av villreinfjellene. Det er gjennomført casestudier av planene på Hardangervidda, Ottadalen og i Forollhogna når det gjelder planprosesser samt ivaretakelse av villreinens arealbehov og samfunnsutvikling. Dette er temaer som tradisjonelt skaper fastlåste interessekonflikter og stor støy. -Studiene fra de tre områdene tyder på at… Les mer »

Besteforeldre uvurderlig for Forsvaret

Besteforeldre er en nødvendig ressurs for Forsvaret. De trår til både i hverdagen, ved øvelser og utenlandsoppdrag og er viktige for å kunne ha kvinner i forskjellige stillinger i organisasjonen. Dette konkluderer forskerne Olsvik og Lauritzen som er forfatterne bak rapporten ‘Stigespillet-Unge kvinners karriereløp i Forsvaret’, som ble lagt fram tidligere i sommer. -Vi er… Les mer »