Besteforeldre er en nødvendig ressurs for Forsvaret. De trår til både i hverdagen, ved øvelser og utenlandsoppdrag og er viktige for å kunne ha kvinner i forskjellige stillinger i organisasjonen.

Dette konkluderer forskerne Olsvik og Lauritzen som er forfatterne bak rapporten ‘Stigespillet-Unge kvinners karriereløp i Forsvaret’, som ble lagt fram tidligere i sommer.

-Vi er absolutt avhengige av våre besteforeldre. Hadde det ikke vært for dem, så kunne jeg ikke hatt en slik stilling, sier en av informantene i rapporten.

Rapporten er del av forskningsprosjektet ‘Rekruttering, sosialisering og militær kjernekompetanse’ som Østlandsforskning gjennomførte på oppdrag fra Forsvarsdepartementet i perioden  2011-2014. Nærmere hundre informanter i forskjellige avdelinger og på ulike utdanningsinstitusjoner i Forsvaret bidro.grandpa

Formålet har vært å øke kunnskapen om og se på mulighetene for å øke mangfoldet i organisasjonen. Forsvaret har de siste ti årene hatt fokus på å rekruttere kvinner inn i organisasjonen, men like viktig er det å rette fokuset mot hvordan Forsvaret skal beholde kvinnene. Kvinner som ønsker seg en militær karriere må belage seg på pendling og å være borte fra familien i kortere eller lengre perioder. Besteforeldre viser seg å være vesentlige støttespillere for at dette skal la seg gjøre.

Det er mange som skal tas hensyn for en kvinne som vil gjøre karriere i Forsvaret. Kvinnene føler ofte de er i klemme mellom de krav som jobben stiller til dem, og det ansvaret de føler for barna som er hjemme. Uansett hva de gjør, så har det en høy pris, skriver forskerne i rapporten.  Samtidig er kvinnene bekymret for sine foreldres og svigerforeldres ve og vel og er påpasselig med ikke å overforbruke dem.

Bakgrunn: I fire år har fire forskere fra Østlandsforskning samlet inn et rikt datamateriale som består av dokumentstudier, kartlegging av foreliggende statistikk, kvalitative intervjuer og observasjoner i feltøvelser, undervisning og seleksjon. Totalt er 95 informanter intervjuet i prosjektet. Resultatene er lagt fram i fire forskningsrapporter (2014/14, 2014/13, 2014/08 og 2014/04) som kan lastes ned her. Fra før av er det publisert en forprosjektsrapport (2012/06) som kan lastes ned her. Tidligere nyhetssaker kan leses her og her.