Månedsarkiv juni 2013

Kronikk i Nationen

  Av Fjellteksten i St. prp. nr. 65 (2002-2003) fremgår det at innenfor rammen av verneforskriften, kan det legges til rette for et miljøvennlig og bærekraftig reiseliv i et utvalg av nasjonalparkene. «Ordningene knyttet til reiseliv i nasjonalparker fremstår som nokså tilfeldige, lite forutsigbare, begrenset i omfang og med beskjedne effekter» – Det sier fire forskere fra… Les mer »