Fra 2004 har Østlandsforskning fulgt arbeidet som Ungt Entreprenørskap (UE) gjør i grunnskole, videregående opplæring og i høyere utdanning. Vi har i et titalls studier på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå sett på de ulike betydninger UEs programmer har for pedagogisk utvikling, nyetableringer og regional utvikling. I dette notatet gjennomgås hovedfunn for et prosjekt om det regionale aspektet ved UEs arbeid. Det ses på følgende programmer: Vårt lokalsamfunn og SikkSakk Europa (grunntrinnet), Elevbedrift (ungdomstrinnet), Ungdomsbedrift (videregående opplæring) og Studentbedrift (høyere utdanning). I arbeidet med prosjektet er det benyttet både kvantitative og kvalitative tilnærminger. De kvantitative studiene inkluderer spørreundersøkelser blant elever, lærere og veiledere i alle fem programmer. De kvalitative studiene inkluderer individuelle intervjuer med aktører som tidligere deltakere i Studentbedrift med egen bedrift i dag, politikere på kommunalt nivå og fylkesnivå, offentlig ansatte i avdelinger for næring og utdanning, skoleledere, veiledere og lærere. For programmene Vårt lokalsamfunn og SikkSakk Europa er det også gjennomført observasjon av arbeidsøkter og gruppeintervjuer med elever.

Bestill rapport

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling. Hovedkonklusjoner | (rapportnr. 200817)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X