Rapporten er den andre av 4 i en kartlegging av folks ønsker og ressurser i Longyearbyen. I denne rapporten redegjøres det for ungdomens trivsel i Longyearbyen.

Bestill rapport

Ungdom i Longyearbyen. | (rapportnr. 199514)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 75,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X